• 1 Costa da Vela
  Cabo home
  coas illas Cies ao fondo,...
 • 1 Rodeira
  Vista dende a praia de Rodeira,
 • 1 Praia de Barra
  na enseada de Nerga,
castellano   galego     30/03/2017   
Concello de Cangas , 986 300 050

Boletín Oficial de Pontevedra

Vive o Morrazo

Boletín Oficial de Pontevedra

oficina virtual tributaria

oficina virtual tributaria

oficina virtual tributaria

oficina virtual tributaria

Negociado de persoal

Emprego Municipal

Contacto:
- Teléfonos : 986300050
- Mail: neg-persoal@cangas.gal
- Dirección:Concello de Cangas, Avda de Castelao 2

 

PROCESO DE SELECCIÓN PARA A CONTRATACIÓN LABORAL TEMPORAL DE PERSOAL PARA O PROGRAMA INTEGRADO DE EMPREGO

PDF Bases. (Data de publicación web: 01/03/2017)

PDF Instancia. O PRAZO de presentación de instancias vai do 02-03-2017 ao 08-03-2017 (incluídos)

PDF Publicación: Composición do tribunal e lista de admitidos e excluidos

PDF Programa Integral Inserción Laboral.Listado definitivo de admitidos e excluidos

PDF Puntuacións administrativos-as fase de concurso e proba tipo test PIE 2017

PDF Puntuacións da fase de concurso das dúas prazas de técnico/a

 

BASES PARA A SELECCIÓN DUN/HA TRABALLADOR/A SOCIAL COMO FUNCIONARIO/A INTERINO/A PARA O CONCELLO DE CANGAS

PDF Bases. (Data de publicación web: 22/02/2017)

PDF Publicación no BOP

O período de presentación de instancias será de vinte días naturais a contar dende o día seguinte ao da publicación do anuncio da convocatoria no boletín oficial da provincia (desde o 11/03/2017 ata o 30/03/2017, ambos incluídos.

PDF Instancia

 

PROCESO SELECTIVO PARA CONFECCIONAR UN LISTADO DE CONTRATACIÓNS DE LIMPIADORES/AS DE EDIFICIOS PÚBLICOS

PDF Bases. (Data de publicación web: 01/12/2016)

PDF Instancia. O periodo de presentación de instancias irá do 2 ao 19/12/2016 ambos incluídos (10 días hábiles) (Data de publicación web: 01/12/2016)

PDF Listado provisional de admitidos e excluídos, con data e lugar de exame e composición do tribunal

PDF Decreto da Alcaldía

PDF PROBA TIPO TEST PARA A SELECCIÓN E CONFECCIÓN DUN LISTADO DE CONTRATACIÓNS DE LIMPIADORES/AS DE EDIFICIOS PÚBLICOS

PDF PROBA TIPO TEST PARA A SELECCIÓN E CONFECCIÓN DUN LISTADO DE CONTRATACIÓNS DE LIMPIADORES/AS DE EDIFICIOS PÚBLICOS

 

SELECCIÓN E POSTERIOR NOMEAMENTO COMO FUNCIONARIO/A INTERINO/A DUNHA PRAZA DE SEPULTUREIRO

PDF Bases. (Data de publicación web: 30/09/2016)

PDF Instancia. (Data de publicación web: 30/09/2016)

PDF Listaxe provisional. (Data de publicación web: 21/10/2016)

PDF Listaxe definitiva. (Data de publicación web: 27/10/2016)

PDF Listaxe de puntuacións ao remate do 1º exercicio. (Data de publicación web: 02/11/2016)

PDF Convocatoria para a 2ª proba do proceso selectivo. (Data de publicación web: 09/11/2016)

PDF Notas da proba práctica. (Data de publicación web: 16/11/2016)

PDF Puntuacións proceso selectivo. (Data de publicación web: 21/11/2016)

PDF Resultados definitivos. (Data de publicación web: 28/11/2016)

PDF Nomeamento. (Data de publicación web: 28/11/2016)

 

PROCESO DE SELECCIÓN DUN/HA DOCENTE PARA IMPARTIR O MÓDULO FORMATIVO MF0233_2 OFIMÁTICA, CORRESPONDENTE Á ACCIÓN FORMATIVA DO PLAN AFD 2016 DA ESPECIALIDADE DE “XESTIÓN INTEGRADA DE RECURSOS HUMANOS”

PDF Bases. (Data de publicación web: 13/09/2016)

PDF Listado provisional de admitidos e excluidos. (Data de publicación web: 20/09/2016)

PDF Listado definitivo de admitidos e excluidos. (Data de publicación web: 22/09/2016)

PDF Listado coas puntuacións finais. (Data de publicación web: 23/09/2016)

 

SELECCIÓN DE 1 CONDUTOR PARA O VEHÍCULO MOTOBOMBA MUNICIPAL DO SERVIZO DE BRIGADA FORESTAL 2016

PDF Bases. (Data de publicación web: 16/08/2016)

O período de presentación de instancias será de 5 días hábiles, do 17/08/2016 ao 22/08/2016 ambos incluídos

PDF Listaxe provisional de admitidos e excluídos, tribunal e data da proba. (Data de publicación web: 25/08/2016)

PDF Listaxe definitivo de admitidos e excluídos. (Data de publicación web: 31/08/2016)

PDF Listaxe coas puntuacións. (Data de publicación web: 01/09/2016)

 

"SELECCIÓN DUN/HA PEDAGOGO/A OU PSICOPEDAGOGO/A, DUN/HA FISIOTERAPEUTA E DUN/HA MESTRE/A ESPECIALISTA EN AUDICIÓN E LINGUAXE, PEDAGOXÍA TERAPÉUTICA OU EDUCACIÓN ESPECIAL PARA O SERVIZO “AULA DE ESTIMULACIÓN DE NENOS/AS” PARA O CURSO 2016/17.

PDF Bases. (Data de publicación web: 12/08/2016)

PDF Anuncio da convocatoria no BOPPO. (Data de publicación web: 23/08/2016)

PDF Modelo de instancia para participar no proceso. (Data de publicación web: 23/08/2016)

O período de presentación de instancias será de 20 días naturais a partir do día seguinte da súa publicación no BOPPO, do 24/08/2016 ao 12/09/2016 ambos incluídos

PDF Listado de admitidos e excluidos. (Data de publicación web: 28/09/2016)

PDF Listado definitivo de admitidos e excluidos. (Data de publicación web: 04/10/2016)

PDF Listaxe coas puntuacións do proceso de selección, a falta do exame de galego e convocatoria para dito exame. (Data de publicación web: 07/10/2016)

PDF Listaxe provisional coas puntuacións obtidas logo do exame de galego e prazo de reclamacións para os vindeiros dias 13 e 14. (Data de publicación web: 11/10/2016)

PDF Listaxe definitivo. (Data de publicación web: 21/10/2016)

 

SELECCIÓN DE 3 CONDUTORES PARA O VEHÍCULO MOTOBOMBA MUNICIPAL DO SERVIZO DE BRIGADA FORESTAL 2016

PDF Bases. (Data de publicación web: 27/07/2016)

O período de presentación de instancias será de 5 días hábiles, do 28/07/2016 ao 02/08/2016 ambos incluídos.

PDF Composición do tribunal, listaxe de admitidos definitivo e data da proba. (Data de publicación web: 05/08/2016)

A data da proba é o luns 8/8/2016 ás 10:30 nas instalacións municipais de Granxa da Rúa (A Pedreira, s/n, 36947 COIRO- CANGAS).

PDF Listado provisional de puntuacións. (Data de publicación web: 08/08/2016)

PDF Listado definitivo de puntuacións. (Data de publicación web: 10/08/2016)

 

PROCESO DE SELECCIÓN DO PERSOAL DOCENTE PARA IMPARTIR OS MÓDULOS FORMATIVOS QUE SE RELACIONAN, CORRESPONDENTES Á ACCIÓN FORMATIVA DO PLAN AFD 2016 DA ESPECIALIDADE DE “XESTIÓN INTEGRADA DE RECURSOS HUMANOS”

PDF Bases. (Data de publicación web: 15/07/2016)

PDF Listado provisional de admitidos e excluidos. (Data de publicación web: 26/07/2016)

PDF Listado definitivo de admitidos e excluidos. (Data de publicación web: 28/07/2016)

PDF Listado coa puntuación final. (Data de publicación web: 01/08/2016)

 

SELECCIÓN DE 10 TRABALLADORES PARA O «SERVIZO DE INTEGRACIÓN CONCELLO DE CANGAS ANO 2016» SEGUNDO RESOLUCIÓN DA CONSELLERÍA DE ECONOMÍA, EMPREGO E INDUSTRIA DE DATA 12/05/2016

Postos ofertados:

 • 2 peóns de limpeza de edificios públicos
 • 2 peóns forestais
 • 6 peóns de limpeza viaria

A selección realizarase entre os aspirantes preseleccionados polo Servizo Público de Emprego.

Data de entrega das bases da convocatoria 09/06/2016.

PDF Bases. (Data de publicación web: 08/06/2016)

PDF Listaxe de puntuacións. (Fecha de publicación web: 16/06/2016)

 

SELECCIÓN DE 25 SOCORRISTAS E 3 PATRÓNS PARA O SERVIZO DE SALVAMENTO NAS PRAIAS DE 2016

PDF Bases. (Data de publicación web: 07/06/2016)

PDF Calendario. (Data de publicación web: 08/06/2016)

PDF Puntuacións. (Data de publicación web: 15/06/2016)

PDF Puntuacións (2ª Sondaxe). (Data de publicación web: 29/06/2016)

PDF Puntuacións (3ª Sondaxe). (Data de publicación web: 12/07/2016)

PDF Segunda oferta (4ª Sondaxe). (Data de publicación web: 12/07/2016)

 

SELECCIÓN E POSTERIOR CONTRATACIÓN LABORAL TEMPORAL DE 2 TÉCNICOS/AS DE TURISMO PARA AS OFICINAS DE TURISMO DE CANGAS

PDF Bases. (Data de publicación web: 07/06/2016)

PDF Modelo de instancia para participar no proceso. (Data de publicación web: 07/06/2016)

PDF Listaxe definitivo de admitidos e excluidos con composición de tribunal e data e lugar para a celebración da fase de oposición. (Data de publicación web: 23/06/2016)

PDF Listaxe definitivo de puntuacións na proba escrita. (Data de publicación web: 27/06/2016)

 

CONFIGURACIÓN DUNHA LISTA DE SUBSTITUCIÓNS PARA A COBERTURA DAS NECESIDADES DE CONTRATACIÓN LABORAL TEMPORAL POR INTERINIDADE DAS PRAZAS DE EDUCADOR/A SOCIAL E TRABALLADOR/A SOCIAL PARA O CMBS DO CONCELLO DE CANGAS

PDF Bases. (Data de publicación web: 05/04/2016)

PDF Modelo de instancia para participar no proceso. (Data de publicación web: 05/04/2016)

PDF Listado definitivo de admitidos e excluídos con composición tribunal e data exame listas CMBS. (Data de publicación web: 29/04/2016)

PDF Listado coas puntuacións provisionais da fase de concurso. (Data de publicación web: 05/05/2016)

PDF Listado coas puntuacións definitivas da fase concurso. (Data de publicación web: 10/05/2016)

PDF Listado coas puntuacións provisionais da fase de oposición. (Data de publicación web: 10/05/2016)

PDF Listado coas puntuacións definitivas da fase de oposición. (Data de publicación web: 16/05/2016)

 

SELECCIÓN DE AUXILIARES DE POLICÍA PARA O CONCELLO DE CANGAS PARA 2016

PDF Bases. (Data de publicación web: 28/03/2016)

PDF Modelo de instancia para participar no proceso. (Data de publicación web: 28/03/2016)

PDF Listado provisional de admitidos e excluídos con composición de tribunal e data de exame. (Data de publicación web: 14/04/2016)

PDF Listado definitivo de admitidos e excluídos. (Data de publicación web: 21/04/2016)

PDF Puntuacións na proba de coñecementos e convocatoria para a seguinte proba. (Data de publicación web: 27/04/2016)

PDF Listado provisional de puntuacións ao remate do proceso de selección. (Data de publicación web: 02/05/2016)

PDF Acordo do tribunal cualificador das probas de auxiliar de policía local trala revisión das reclamacións presentadas ao exame de toponimia. (Data de publicación web: 04/05/2016)

PDF Publicación de resultados definitivos. (Data de publicación web: 12/05/2016)

 

34 TRABALLADORES SEGUNDO ACORDO DA XUNTA DE GOBERNO DA DEPUTACIÓN PROVINCIAL DE PONTEVEDRA DE DATA 12/02/2016 AO ABEIRO DO PLAN DE OBRAS E SERVIZOS (Plan Concellos) 2016 convocado pola Deputación Provincial de Pontevedra.

PDFBases. (Data de publicación web: 01/03/16)

PDFHorario de chamamentos - Comisión de Selección A. (Data de publicación web: 07/03/16)

PDFListado de puntuacións das probas (Data de publicación web: 09/03/16)

PDFListado definitivo (Data de publicación: 11/03/16)

PDFHorarios de chamamento da comisión de selección B (Data de publicación: 25/04/16)

PDFListado de puntuacións da comisión de selección B (Data de publicación: 27/04/16)


 

SELECCIÓN DUNHA PRAZA DE PROFESOR/A DE MÚSICA PARA O CONSERVATORIO E ESCOLA DE MÚSICA MUNICIPAIS DO CONCELLO DE CANGAS

PDFBases. (Fecha de publicación web: 23/02/16)

PDFListado definitivo. (Fecha de publicación web: 01/03/16)

O periodo de presentación de instancias irá do 24 ao 29 de febreiro ambos incluídos

PDFProposta do Tribunal con previsión de lista de substitucións. (Data de publicación web: 03/03/16)

 

 

 

Convocatorias de anos anteriores:

 

 

 

 

 

subir

 

 

 

 

 

© 2013 Concello de Cangas | Aviso Legal | Mapa web
Avenida de Castelao 2, Cangas
Telf: 986 300 050