• 1 Costa da Vela
    Cabo home
    coas illas Cies ao fondo,...
  • 1 Rodeira
    Vista dende a praia de Rodeira,
  • 1 Praia de Barra
    na enseada de Nerga,
castellano   galego     21/09/2017   
Concello de Cangas , 986 300 050

Boletín Oficial de Pontevedra

Vive o Morrazo

Boletín Oficial de Pontevedra

oficina virtual tributaria

oficina virtual tributaria

oficina virtual tributaria

oficina virtual tributaria

Documentación electrónica

Padrón habitantes

ico Padrón

Padrón

PDFSolicitude - Folla de Inscrición - Modificación Xeral

PDFSolicitude de Cambio de Domicilio


PDFSolicitude de Certificado de empadroamento

Padrón de habitantes

O Padrón Municipal de Habitantes é o rexistro administrativo onde constan os veciños do Concello. Toda persoa que resida habitualmente en Cangasr ten a obriga de inscribirse no Padrón.
No caso de que proceda doutro municipio, o/a solicitante deberá indicar o concello ou país de procedencia.

 

Que podemos solicitar:

1.- Altas:
- Inmigración: persoas xa empadroadas noutro Municipio ou Consulado de España no estranxeiro.
- Omisión: persoas non empadroadas anteriormente en ningún Municipio ou Consulado de España no estranxeiro.
- Altas por nacemento. - De oficio: mediante notificación do Instituto Nacional de Estatística sempre que algún dos pais estea empadroado no Municipio.
- A instancia do/a interesado/a: o pai ou a nai empadroados no Municipio realizarán a inscrición do recen nado aportando unha fotocopia da folla do libro de familia onde apareza o/a neno/a e da folla onde apareza o nome dos pais.

2.- Cambios de Domicilio:
- Todas as persoas que cambien o seu domicilio dentro do Municipio deberán comunicalo ó Negociado de Estatística do Concello de Cangas

3.- Modificación de Datos:
- Cando na base de datos do Padrón de Habitantes figure un dato incorrecto (nome e apelidos, data de nacemento, lugar de nacemento, nº documento de identidade, nivel de estudos, nacionalidade) deberá realizar unha petición de modificación no Negociado de Estatística do Concello de Cangas.

4.- Baixas Emigración:
CANDO UNHA PERSOA TRASLADA O SEU DOMICILIO A OUTRO MUNICIPIO EN ESPAÑA OU Ó EXTRANXEIRO (REALIZANDO A INSCRICIÓN NO CONSULADO ESPAÑOL QUE LLE CORRESPONDA) NON DEBE SOLICITAR A BAIXA NO SEU CONCELLO DE ORIXE. O TRÁMITE DAS BAIXAS POR EMIGRACIÓN REALÍZASE ENTRE CONCELLOS OU ENTRE CONCELLOS E O INSTITUTO NACIONAL DE ESTATÍSTICA. SI UNHA PERSOA NON É ESPAÑOLA E TRASLADA A SÚA RESIDENCIA DE FORMA DEFINITIVA A OUTRO PAÍS, ESA PERSOA DEBE FACER UNHA DECLARACIÓN E ENTREGALA NO NEGOCIADO DE ESTATÍSTICA PARA QUE CAUSE BAIXA NO PADRÓN DE HABITANTES.

 

 

 

subir

 

 

 

 

 

© 2013 Concello de Cangas | Aviso Legal | Mapa web
Avenida de Castelao 2, Cangas
Telf: 986 300 050